dijous, 30 de juny del 2016

MANIFEST DE SUPORT AL PROJECTE “CAMÍ ESCOLAR TERRASSA”

La ciutat de Terrassa ha estat testimoni de com ha desaparegut la infància dels seus carrers, s’han reduït els espais per al joc, el seu camí a l’escola el realitzen acompanyats d’adults i cada vegada són més nombrosos els que ho fan en cotxe privat, aquests petits però importants hàbits quotidians han reduït la seva capacitat d’autonomia, de convivència i de joc. Com a conseqüència, els nostres carrers han perdut l’amabilitat, l’alegria, la vitalitat i la seguretat que proporciona la presència de nens i nenes al carrer.
Les persones promotores d’aquesta iniciativa som conscients de l’important paper de la infància a la ciutat, i apostem per afavorir la seva seguretat i autonomia en els seus desplaçaments a l’escola, ens interessa conèixer com es mouen, què necessiten i què els afavoreix. Per a això hem de construir un camí cap a l’escola més segur, amigable i formatiu, amb el convenciment que el que és bo per a la infància és bo per a tots els ciutadans, ells són el nostre paràmetre de qualitat de vida urbana.
Testimoni d’aquesta preocupació és el projecte que impulsem “Camí Escolar Terrassa“, a favor d’un desplaçament autònom dels nens i nenes cap a l’escola, fent-ho segur i incorporant la mirada de la infància en la mobilitat de la ciutat. Els desplaçaments de la infància també necessiten del coneixement de la percepció del risc i del perill no només de la infància, sinó també dels seus pares i tutors que la determinen.
La mobilitat segura a la ciutat només és possible amb la participació de tots els ciutadans, millorant la manera com habitem i compartim l’espai públic, recuperant la convivència en ell, la ciutat es fa més humana, segura, saludable i sostenible. La mobilitat no només es refereix al trànsit o als transports, sinó a la diversitat de formes de moure dones, nens, gent gran, persones amb discapacitat i adults que sovint es desplacen a peu, cada vegada més en bici, i que configuren la convivència urbana.
Amb aquest model, ens manifestem per una manera de fer ciutat compromesa amb la infància, la seva seguretat i autonomia, atenent les seves necessitats en els desplaçaments, perquè això millora:
  • La seguretat de la ciutat, gaudint de la presència de la infància als carrers i places es col·labora en la seva seguretat i afavoreix la convivència, suport i socialització entre les diferents generacions, famílies i veïns.
  • La infància guanya en autonomia i confiança en el seu entorn més immediat, desenvolupant la seva capacitat d’observació, perceptives i cognitives, la seva orientació en l’espai, de recerca, totes elles importants per al seu aprenentatge.
  • La sostenibilitat local, reduint contaminació de l’aire, soroll i ocupació del sòl, i la global reduint emissions d’efecte hivernacle que actuen en el canvi climàtic, l’esgotament dels recursos i es millora la biodiversitat.
  • La salut integral, afavorint els desplaçaments a peu i reduint el sedentarisme i l’obesitat.
  • La seguretat viària i ciutadana, donant protagonisme a la mobilitat de les persones, l’espai públic i en un major compliment de les normes de trànsit a favor de la convivència entre el cotxe, el vianant i la bicicleta.
Aquest projecte necessita el compromís de l’Ajuntament de Terrassa i els seus diferents Serveis, AMPA’s, Escoles, Comerços i Entitats Col·laboradores, Associacions de Veïns i la Ciutadania en general. Creem aquest manifest d’adhesió per impulsar aquest projecte.